EN

Edgar Allan Poe, akryl na plátne, rámované (na predaj)

Edgar Allan Poe, akryl na plátne, rámované (na predaj)

Edgar Allan Poe, akryl na plátne, rámované (na predaj)

Edgar Allan Poe, akryl na plátne, rámované (na predaj)

Edgar Allan Poe, akryl na plátne, rámované (na predaj)

Edgar Allan Poe, akryl na plátne, rámované (na predaj)

Edgar Allan Poe, akryl na plátne, rámované (na predaj)

Edgar Allan Poe, akryl na plátne, rámované (na predaj)

Edgar Allan Poe, akryl na plátne, rámované (na predaj)

Edgar Allan Poe, akryl na plátne, rámované (na predaj)

Edgar Allan Poe

Maľby, ilustrácie do troch kníh Edgara Allana Poea. Akryly na plátne, rámované.

Maľby, ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa

 

Edgar Allan Poe: Čierny kocúr (SnowMouse Publishing 2013)

Edgar Allan Poe: Zlatý skarabeus (SnowMouse Publishing 2014) 

Edgar Allan Poe: Zostup do Maelströmu (SnowMouse Publishing 2015)

 

Knihy Edgara Allana Poa, ktoré vydalo vydavateľstvo SnowMouse Publishing v posledných troch rokoch, sú navrhnutá ako klasická ilustrovaná kniha s celostranovými ilustráciami, pevnou väzbou, farebnými oriezkami, razbou a vzorovanými predsádkami. Ilustrácie pôvodne vznikali ako digitálne vektorové kresby, ale vydavateľ trval na ručnom prevedení v klasickejšom štýle. Vznikli tak maľované ilustrácie napodobňujúce charakter drevorytu či linorytu. Použité titulkové písmo je Martinom Benkom inšpirovaná Veselica od Mareka Chmiela.

Grafický dizajn a ilustrácie: Julo Nagy, Calder design community

DTP: Anna Kiktová 

Preklad: Monika Srnková 

Komentáre a poznámky doplnila: Anna Kiktová 

Work