EN

Ašot Haas, Inside

Kniha Inside pre Galériu Nedbalka k výstave Ašota Haasa

Práca na knihe k výstave Ašota Haasa, Inside s fotografiami Jakuba Hauskrechta a textami Pala Chomu ma veľmi tešila. Podarilo sa nám vďaka nasadeniu Petra Prekopa a tlačiarne i+i print do kartónovej väzby knihy vyrobiť a vložiť Ašotove minidielko v náklade 800ks, ktoré čitateľovi priblíži reálny zážitok toho, čo na inak skvelých fotografiách nevidno. Typografia použitím písma IRMA z Typoteque reaguje na aberačný princíp, ktorý vytvárajú vystavené a publikované diela.

 

autori textov: Palo Choma, Mira Sikorová Putišová
jazyková korektúra ¶ proofreading: Janka Jurečková
preklad ¶ translation: Mária Modrovich
fotografie ¶ photo: Jakub Hauskrecht a archív autora
dizajn ¶ design: Julo Nagy, Calder design community
typografia a úprava fotografií ¶ typo & lito: Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.
vysádzané písmom ¶ font: Irma, Irma Text Standard, Typotheque
tlač ¶ print: i+i print spol. s r. o., Bratislava
vydala ¶ publisher: Galéria Nedbalka, n. o., v roku 2013

Work