EN

Kríž ¬ 1000 × 1000 mm Giclée tlač ¬ 2007 (na predaj)

Horúce časy ¬ 1000 × 1000 mm Giclée tlač ¬ 2010 (na predaj)

Ego muža ¬ 1000 × 1000 mm Giclée tlač ¬ 2009 (na predaj)

Labyrint srdca ¬ 1000 × 1000 mm Giclée tlač ¬t 2005 (na predaj)

Granát ¬ 1000 × 1000 mm ¬ Giclée tlač ¬ 2005 (na predaj)

Hriech ¬ 1000 × 1000 mm Giclée tlač ¬ 2005 (na predaj)

Oko ¬ 1000 × 1000 mm ¬ Giclée tlač ¬ 2006 (na predaj)

Srdce, 1000 × 1000 mm, Giclée tlač ¬ 2005 (na predaj)

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Bible, 2. Korintským 5:21

Peniaze ¬ 1000 × 1000 mm Giclée tlač ¬ 2006 (na predaj)

Mozog ¬ 2008 (na predaj)

Srdce handra ¬ 1000 × 1000 mm, Giclée tlač ¬ 2007 (na predaj)

Symboly

Kolekcia symbolov v limitovanej sérii 12 ks umeleckej tlače Giclée na plátne vo formátoch 1 x 1 m meter.

Séria symbolov vznikala pôvodne ako ilustrácie knižných obalov, alebo ako vizuály iných dizajnérskych projektov. Vyňaté z pôvodného kontextu, pre ktorý boli určené, získali mnohoznačné interpretačné významy. Vznikli tak samostatné diela materializované do veľkoplošných umeleckých Giclée tlačí. Limitované série vo formátoch okolo 1 × 1 m, v sériách do 12 ks.

Work