EN

 

Súčasnosť prináša mnoho príkladov stierania hraníc medzi dizajnom a voľným umením. Dizajnéri posilňujú komunikačný potenciál svojich projektov prostriedkami kedysi vyhradenými voľným výtvarným disciplínam, umelci z oblasti „vysokého umenia“ zasa zhodnocujú dizajnérske stratégie pre vykročenie z obmedzujúceho priestoru galérií k bežnému publiku. Medzi výtvarníckych „obojživelníkov“možno priradiť aj Jula Nagya, doposiaľ známeho najmä ako dizajnéra.

Zdeno Kolesár

Utorok, 18. 3. 2014

FONT
Víťaz čísla - logotyp Thalmeiner

Téma čísla, Kaviarne. ... viac