EN

FONT: Víťaz Thalmeiner.

Téma čísla, Kaviarne.

FONT - prvý grafický časopis, vychádzajúci od roku 1991, ktorý vydáva Kafka Design sa v januárovom čísle 2014 zaoberal vizuálnou identitou kaviarní. Do niekoľko stranového článku zaradil aj identitu kaviarne Thalmeiner v Trnave. V závere hlavnej témy redakcia hodnotila 22 logotypov kaviarní. Spomedzi značiek ako McDonald - McCafé, Café Sacher, alebo Costa Coffe sa v ich hodnotení na prvom mieste, ako víťaz čísla umiestnil logotyp Thalmeiner.

 

Napísali: \"Legendární kavárna Thalmeiner se vrátila do Trnavy po šedesáti letech. Autorem loga a vizuálního stylu ve stylu Art deco je Julo Nagy. P.K.: Vynikajíci symbióza symbolu a písma, o příjemné retro atmosféře ani nemluvě.\"

 

V článku publikovali aj plagáty Ďura Balogha a Daniely Olejníkovej pre Thalmeiner.